Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn

Hô hấp diễn ra càng mạnh thì lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng trong nông sản càng bị tiêu hao nhiều. Vì vậy, các biện pháp bảo quản nông sản tập trung vào việc giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu.

Hô hấp tế bào được vận dụng như thế nào trong thực tiễn?

Hô hấp diễn ra càng mạnh thì lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng trong nông sản càng bị tiêu hao nhiều. 

Vì vậy, các biện pháp bảo quản nông sản tập trung vào việc giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu.

Có bao nhiêu biện pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch?

Tùy từng loại nông sản mà có biện pháp bảo quản khác nhau. Có 3 biện pháp phổ biến đó là:

  • Bảo quản khô:

    Thường được sử dụng bảo quản các loại hạt. Hạt được phơi khô đến khi độ ẩm của hạt còn 13 - 16% tùy từng loại hạt.

  • Bảo quản lạnh:

    Phần lớn thực phẩm, rau, quả được bảo quản ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh hoặc kho lạnh. Mỗi loại rau, quả có một nhiệt độ bảo quản thích hợp (khoai tây là 4 độ C; rau cải bắp là 1 độ C).

  • Bảo quản trong điều kiện nồng độ khí CO2 cao.

    Là biện pháp hiện đại và có hiệu quả cao. Thường được sử dụng trong các kho kín, quy mô lớn, và nồng độ khí CO2 cao.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close