Mô tả từ trường Trái Đất

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

MÔ TẢ TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

I. Lí thuyết

- Trái Đất là một nam châm khổng lồ. Ở bên ngoài Trái Đất, đường sức từ trường Trái Đất có chiều đi từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu

=> Từ cực nằm ở Nam bán cầu gọi là Cực Bắc địa từ, từ cực nằm ở Bắc bán cầu gọi là Nam địa từ

II. Ví dụ minh họa

 

  • La bàn

    Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close