Khái niệm Nguyên tử

Nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện và trung hòa về điện

Ví dụ: đồng tiền vàng được cấu tạo từ các nguyên tử gold (vàng)

Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Nguyên tử cấu tạo từ 2 phần: vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close