Quá trình vận chuyển các chất ở động vật

Quá trình vận chuyển các chất ở người được diễn ra bằng cách nào?

Quá trình vận chuyển các chất ở người được diễn ra bằng cách nào?

Các tế bào và cơ quan trong cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi chất dinh dưỡng và oxygen. Các chất này được vận chuyển bởi hệ tuần hoàn.

Hệ tuần hoàn ở người có cấu tạo như thế nào?

Hệ tuần hoàn của người bao gồm: tim, máu và hệ thống mạch máu.

Có 3 loại mạch máu trong cơ thể người: động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

  • Động mạch: dẫn máu từ tim đi cơ quan.

  • Mao mạch: nằm giữa động mạch và tĩnh mạch, là vị trí xảy ra trao đổi chất với cơ quan.

  • Tĩnh mạch: dẫn máu từ các cơ quan trở về tim.

Vai trò của hai vòng tuần hoàn trong hệ tuần hoàn ở người có gì khác biệt?

Hệ tuần hoàn của người được chia thành 2 vòng tuần hoàn:

Vòng tuần hoàn nhỏ (vòng tuần hoàn phổi) đưa máu tới phổi để lấy O2, thải CO2 và trở về tim.

Vòng tuần hoàn lớn đưa máu giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi cung cấp cho từng tế bào của cơ thể, đồng thời nhận lại CO2 và các chất cặn bã, dư thừa từ tế bào.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close