Ảnh của vật qua gương phẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

ẢNH CỦA VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG

I. Lí thuyết

- Khi soi gương, ta thấy hình của mình ở trong gương

=> Hình của vật nhìn thấy trong gương phẳng được gọi là ảnh của vật qua gương phẳng

II. Ví dụ minh họa

Ảnh của cây khi nhìn qua mặt nước; ảnh của xe khi nhìn qua gương chiếu hậu;...

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close