Vật phản xạ âm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

VẬT PHẢN XẠ ÂM

I. Lí thuyết

- Vật liệu cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt.

- Vật liệu có bề mặt sần sùi và vật liệu mềm, xốp thì phản xạ âm kém.

II. Ví dụ minh họa

- Vật phản xạ âm tốt: mặt gương, mặt đá hoa,...

- Vật phản xạ âm kém: tấm xốp, mặt nước, tấm bìa,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close