Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian cho chuyển động thẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

VẼ ĐỒ THỊ QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN CHO CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

I. Lí thuyết

1. Lập bảng ghi quãng đường đi được và thời gian

Ví dụ:

 

2. Vẽ đồ thị

Dựa vào bảng đã lập được, vẽ đồ thị dựa vào số liệu đã có

- Bước 1: Vẽ hai tia Os và Ot vuông góc với nhau tại O, gọi là hai trục tọa độ

+ Trục thẳng đứng (trục tung) Os được dùng để biểu diễn các độ lớn của quãng đường đi được theo một tỉ xích thích hợp.

+ Trục nằm ngang (trục hoành) Ot biểu diễn thời gian theo một tỉ xích thích hợp

 

- Bước 2: Xác định các điểm biểu diễn quãng đường đi được và thời gian tương ứng. Nối các điểm biểu diễn lại với nhau.

 

Chú ý: Khi đồ thị là đường thẳng song song với trục thời gian, vật không chuyển động

II. Ví dụ minh họa

  

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close