Khái niệm và vai trò của tập tính ở động vật

Tập tính ở động vật là gì?

Tập tính là gì?

Tập tính là một chuỗi phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Tập tính ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh, dễ nhận thấy.

Có bao nhiêu loại tập tính ở động vật?

Tập tính ở động vật được chia thành 2 nhóm:

  • Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.

  • Tập tính học được: hình thành trong quá trình sống, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho từng cá thể.


Vai trò của tập tính ở động vật là gì?

Tập tính có vai trò quan trọng đối với đời sống động vật. Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường, đảm bảo cho chúng tồn tại và phát triển.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close