Ý nghĩa bảng tuần hoàn

Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì? Các nguyên tố kim loại thường có đặc điểm gì?

Bảng tuần hoàn có ý nghĩa gì?

Sử dụng bảng tuần hoàn để biết vị trí của nguyên tố hóa học (ô, chu kì, nhóm). Từ đó nhận ra được nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm.

Các nguyên tố kim loại thường có đặc điểm gì?

Các nguyên tố ở nhóm IA, IIA, IIIA là kim loại (trừ hydrogen và boron)

Các nguyên tố phi kim thường có đặc điểm gì?

Hầu hết các nguyên tố ở nhóm VA, VIA, VIIIA là phi kim

Các nguyên tố nhóm VIIIA là khí hiếm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close