Con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật

Nhu cầu sử dụng nước của các loài động vật như thế nào?

Nhu cầu sử dụng nước của các loài động vật như thế nào?

Động vật cần nước để duy trì sự sống. Nhu cầu nước của mỗi cá thể là khác nhau dựa theo loài, tuổi, đặc điểm sinh học ... 

Ví dụ: một con voi cần uống 160 - 300 lít nước mỗi ngày, trong khi đó loài chuột nhảy Bắc Mỹ chỉ cần lấy nước từ thức ăn.

Đối với cơ thể người, trẻ em cần cung cấp 1L nước, còn người trưởng thành khoảng 1,5 - 2L nước mỗi ngày duy trì các hoạt động sống diễn ra bình thường. 

Động vật trao đổi nước bằng cách nào?

Ở động vật và người, nước được cơ thể lấy vào thông qua thức ăn và nước uống. Nước được hấp thụ vào máu nhờ ống tiêu hóa (chủ yếu ở ruột già). 

Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua nước tiểu và mồ hôi.

Em có biết: Các loài cá có cần uống nước không?

Cho dù các loài cá sống trong môi trường nước nhưng chúng vẫn uống nước. Tuy nhiên, nhu cầu nước của cá nước ngọt và cá nước mặn là khác nhau. 

Cá nước ngọt có nhu cầu nước rất thấp, chúng không chủ động uống nước mà thay vào đó sẽ hấp thụ nước qua mang và da, lượng nước thừa bài tiết qua nước tiểu.

Ngược lại cá nước mặn cần nhiều nước hơn do nước biển khiến chung dễ mất nước, chúng chủ động uống nước, sau đó loại bỏ muối thừa qua hoạt động bài tiết.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close