Tần số và độ cao của âm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TẦN SỐ VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM

I. Lí thuyết

1. Tần số

- Khái niệm: Tần số là số dao động vật thực hiện được trong 1 giây

- Đơn vị: héc (Hz)

- Tần số mà tai ta có thể nghe được khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz

- Tần số của một số nốt nhạc: si (494 Hz); đô (523 Hz); rê (587 Hz); mi (629 Hz); fa (698 Hz); son (784 Hz); la (880 Hz).

2. Độ cao của âm

- Tần số càng lớn thì nghe thấy âm càng cao (âm bổng), tần số càng nhỏ thì nghe thấy âm càng thấp (âm trầm).

II. Ví dụ minh họa

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close