Dao động và sóng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG

I. Lí thuyết

a. Dao động

Dao động là các chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng

 

b. Sóng

- Sóng là sự lan truyền dao động trong môi trường 

II. Ví dụ minh họa

- Dao động: Chiếc lá dao động trên cành cây, dao động của đồng hồ quả lắc,…

- Sóng: Sóng nước, Sóng wifi,…

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close