Sự chuyển động của electron trong nguyên tử

Mô hình Rơ – dơ – pho – Bo các electron chuyển động như thế nào? Các electron trong vỏ nguyên tử được sắp xếp như thế nào?

Mô hình Rơ – dơ – pho – Bo các electron chuyển động như thế nào?

Theo mô hình Rơ – dơ – pho – Bo các elctron chuyển động trên những quỹ đạo xác định xung quanh hạt nhân

Các electron trong vỏ nguyên tử được sắp xếp như thế nào?

Các electron trong vỏ nguyên tử đươc sắp xếp thành từng lớp

Các lớp có bao nhiêu electron?

Lớp thứ 1 chứa tối đa 2 electron

Lớp thứ 2 chứa tối đa 8 electron

Lớp thứ 3 chứa tối đa 18 electron…

Ví dụ: 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close