Nam châm điện

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

NAM CHÂM ĐIỆN

I. Lí thuyết

- Khái niệm: Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng hay trong cuộn dây đều sinh ra từ trường, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo ra nam châm, gọi là nam châm điện

- Cấu tạo nam châm điện

+ 1 ống dây dẫn

+ 1 thỏi sắt non lồng trong ống dây

+ Hai đầu ống dây nối với 2 cực nguồn điện

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close