Thiết bị bắn tốc độ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

THIẾT BỊ BẮN TỐC ĐỘ

I. Lí thuyết

- Một trong những biện pháp quan trọng để giảm bớt tai nạn giao thông đường bộ là kiểm tra tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông => Các thiết bị bắn tốc độ được sử dụng

- Cách tính tốc độ của thiết bị:

+ Camera ghi biển số của ô tô và thời gian ô tô chạy qua các vạch mốc 1 và 2.

+ Máy tính nhỏ đặt trong camera tính tốc độ của ô tô khi chạy từ vạch mốc này sang vạch mốc kia, so sánh với tốc độ giới hạn của cung đường để phát hiện ô tô nào vượt quá tốc độ này.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close