Dựng ảnh của vật qua gương phẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

DỰNG ẢNH CỦA VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG

I. Lí thuyết

1. Dựng ảnh của một điểm S (nguồn sáng rất nhỏ)

 

Bước 1: Từ S vẽ một chùm tia sáng được giới hạn bởi hai tia sáng SIvà SItới gương.

Bước 2: Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, vẽ chùm tia sáng phản xạ được giới hạn bởi các tia sáng phản xạ IRvà IRtương ứng.

Bước 3: Tìm giao điểm S’ của chùm phản xạ bằng cách kéo dài các tia sáng phản xạ (biểu diễn bằng nét đứt). Các đường này cắt nhau tại S’. S’ là ảnh ảo của S

Khi đặt mắt hứng chùm tia sáng phản xạ ta sẽ nhìn thấy ảnh S’ và có cảm giác như ánh sáng xuất phát từ S’ tới mắt ta.

2. Dựng ảnh của một vật qua gương phẳng

Dựa vào tính chất đối xứng của vật và ảnh qua gương phẳng:

+ Ta dựng ảnh của vật qua gương sao cho khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh tới gương.

+ Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close