Đường sức từ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

ĐƯỜNG SỨC TỪ

I. Lí thuyết

+ Kim nam châm đặt trong từ trường thì định hướng theo đường sức từ của từ trường

+ Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close