Nam châm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

NAM CHÂM LÀ GÌ?

I. Lí thuyết

Nam châm là vật có từ tính (hút được các vật bằng sắt và một số hợp kim của sắt).

II. Ví dụ minh họa

- Nam châm thẳng:

 

- Nam châm hình chữ U:

 

- Nam châm viên:

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close