Trao đổi khí ở thực vật

Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra ở đâu?

Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây.

Khí khổng có cấu tạo như thế nào?

Mỗi khí khổng gồm 2 tế bào hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

Chức năng của khí khổng là gì?

  • quang hợp, khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá và khí O2 khuếch tán ra ngoài môi trường. 

  • Trong hô hấp thì ngược lại.

  • Ngoài ra khí khổng còn thực hiện thoát hơi nước cho cây.

  • Trao đổi khí ở động vật

    Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là: Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn; mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng; có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp; có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

  • Khái niệm trao đổi khí ở sinh vật

    Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2. Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close