Vai trò của chất dinh dưỡng đối với sinh vật

Chất dinh dưỡng có vai trò gì đối với thực vật và động vật?

Chất dinh dưỡng có vai trò gì đối với thực vật?

Ở thực vật, chất dinh dưỡng là chất khoáng, chủ yếu được hấp thụ từ đất. Chúng cung cấp các nguyên liệu cấu tạo nên tế bào, tham gia các phản ứng hóa sinh trong cơ thể, cung cấp năng lượng cho sự phát triển của sinh vật.

Bằng cách nào để phát hiện cây trồng thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng?

Tình trạng thiếu chất khoáng ở thực vật thường biểu hiện qua sinh trưởng chậm và các dấu hiệu đặc trưng trên lá, quả ...

Cơ thể động vật cần những loại chất dinh dưỡng nào?

Thức ăn chứa các loại chất dinh dưỡng cần cho cơ thể. Trong đó các chất dinh dưỡng cần với lượng lớn là chất đạm, chất bột đường, chất béo. Các chất cần với lượng ít hơn nhưng không thể thiếu là chất khoáng và vitamin.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close