Vận dụng hiểu biết về trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật vào thực tiễn

Con người vận dụng quá trình trao đổi chất của thực vật vào thực tiễn như thế nào?

Con người vận dụng quá trình trao đổi chất của thực vật vào thực tiễn như thế nào?

Dựa vào hiểu biết về trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật, con người vận dụng vào:

 • Tưới nước hợp lí cho cây trồng

  Hàm lượng nước trong cây được cân bằng nhờ quá trình hút nước rễ và quá trình thoát hơi nước ở lá.

  Việc tưới nước hợp lý cho từng loài cây dựa vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển sẽ giúp cây trồng đạt năng suất cao.

 • Bón phân hợp lí cho cây trồng.

  Phân bón rất quan trọng trong việc đảm bảo cây trồng đạt năng suất cao do cung cấp nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

Nguyên tắc bón phân cho cây trồng như thế nào là hợp lý?

Để cây trồng có năng suất cao, cần tuân thủ nguyên tắc: 

 • Đúng loại, đúng liều lượng và thành phần dinh dưỡng

 • Đúng nhu cầu của giống và loài cây

 • Đúng lúc 

 • Phù hợp với điều kiện đất đai và môi trường.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close