Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

THẢO LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TRONG AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Lí thuyết

a. Một số biển báo giao thông đường bộ

- Bảng quy định tốc độ tối đa của một số xe cơ giới áp dụng trên đường bộ không có giải phân cách

     

- Biển báo đường cao tốc:

+ Tốc độ tối đa khi không có mưa: 120 km/h

+ Tốc độ tối đa khi có mưa: 100 km/h

b. Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ

=> Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

c. Quy tắc “3 giây” khi đi xe trên đường cao tốc

Dùng quy tắc “3 giây” để tính gần đúng khoảng cách an toàn với xe trước

Khoảng cách an toàn (m) = tốc độ (m/s) x 3 (s)

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close