Tính chất từ của nam châm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TÍNH CHẤT TỪ CỦA NAM CHÂM

I. Lí thuyết

- Vật liệu bị nam châm hút là vật liệu có tính chất từ

- Tính chất của nam châm:

+ Hút được các vật bằng sắt và một số hợp kim của sắt

+ Nam châm luôn có hai cực: cực bắc N, cực nam S.

+ Thanh nam châm được treo vào một sợi dây mảnh hoặc kim nam châm khi đặt cân bằng trên mũi nhọn luôn chỉ hướng Bắc – Nam.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close