Tương tác giữa hai nam châm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM

I. Lí thuyết

Khi đặt hai nam châm gần nhau: cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close