Biên độ và độ to của âm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

BIÊN ĐỘ VÀ ĐỘ TO CỦA ÂM

I. Lí thuyết

a. Biên độ dao động của nguồn âm, sóng âm

 

- Biên độ dao động là khoảng cách từ vị trí ban đầu (cân bằng) đến vị trí xa nhất của dao động.

- Trên màn hình dao động kí, biên độ của sóng âm được biểu diễn bằng khoảng cách từ đường xy đến điểm cao nhất của đường biểu diễn trên màn hình.

 

b. Độ to của âm

- Biên độ càng lớn thì âm phát ra càng to và ngược lại

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close