Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn ở động vật

Con đường vận chuyển các chất trong ống tiêu hóa ở người gồm những cơ quan nào?

Con người thu nhận thức ăn bằng cách nào?

Thức ăn đi vào cơ thể người bằng miệng. Miệng thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn, sau đó, đẩy thức ăn xuống thực quản.

Con đường vận chuyển các chất trong ống tiêu hóa ở người gồm những cơ quan nào?

Từ miệng, thức ăn được di chuyển đến các cơ quan khác nhau trong ống tiêu hóa theo thứ tự: Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già → trực tràng → hậu môn.

Thức ăn được biến đổi như thế nào trong ống tiêu hóa ở người?

Nhờ sự phối hợp của các cơ quan trong ống và tuyến tiêu hóa mà thức ăn được biến đổi thành các chất dinh dưỡng để hấp thụ vào máu.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close