Chùm sáng và tia sáng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

CHÙM SÁNG VÀ TIA SÁNG

I. Lí thuyết

1. Chùm sáng

- Ánh sáng phát ra từ nguồn sáng và truyền trong không gian thành những chùm sáng

- Tùy thuộc vào nguồn sáng mà chùm sáng có hình dạng và kích thước khác nhau.

- Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai đường thẳng giới hạn chùm sáng, có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng

2. Tia sáng

- Biểu diễn tia sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng

II. Ví dụ minh họa

+ Chùm sáng song song

 

+ Chùm sáng hội tụ

 

+ Chùm sáng phân kì

 

+ Tia sáng

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close