Phản xạ âm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

PHẢN XẠ ÂM

I. Lí thuyết

Phản xạ âm là âm được dội lại khi gặp một mặt chắn

II. Ví dụ minh họa

Âm phản xạ qua vách hang động, âm phản xạ khi nói ở dưới giếng nước, âm phản xạ khi nói trong phòng lớn,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close