Khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính là gì?

Sinh sản hữu tính là gì?

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

Là hình thức sinh sản điển hình ở thực vật có hoa và nhiều nhóm động vật.

Cơ quan sinh sản ở thực vật là gì?

Ở thực vật có hoa, hoa là cơ quan sinh sản, bộ phận sinh sản của hoa là nhị và nhụy.

Hoa có cả nhị và nhụy được gọi là hoa lưỡng tính (hoa ly, hoa hồng, hoa đào ...). Hoa chỉ mang nhị hoặc nhụy được gọi là hoa đơn tính (hoa mướp, hoa dưa chuột ...). 

Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật gồm mấy giai đoạn?

Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau: 

(1) Quá trình hình thành tạo giao tử

(2) Sự thụ phấn và thụ tinh

(3) Quá trình hình thành hạt và quả.

Quá trình hình thành giao tử: Các giao tử đực được hình thành trong bao phấn, giao tử cái được hình thành trong bầu nhụy.

Thụ phấn: là quá trình di chuyển hạt phấn tới đầu nhụy.

Thụ tinh: hạt phấn nảy mầm thành ống phấn, chứa giao tử đực, xuyên qua vòi nhụy vào bầu nhụy. Giao tử đực kết hợp với giao tử cái thành hợp tử.

Hình thành quả và hạt: Hợp tử phân chia thành phôi nằm trong hạt. Hạt do noãn phát triển thành. Bầu nhụy sinh trưởng dày lên, phát triển thành quả chứa hạt. 

Quả không qua thụ tinh gọi là quả không hạt.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close