Nhóm

Nhóm là gì? Cách xác định nhóm như thế nào?

Nhóm là gì?

Nhóm gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Cách xác định nhóm như thế nào?

Số thứ tự của nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm đó.

Các nguyên tố được chia thành những nhóm nào?

Bảng tuần hoàn gồm 18 cột, trong đó có 8 cột là nhóm A và 10 cột là nhóm B

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close