Hiện tượng phản xạ ánh sáng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I. Lí thuyết

- Khi chiếu một chùm sáng vào gương thì chùm sáng bị hắt trở lại theo hướng khác. Hiện tượng đó gọi là phản xạ ánh sáng.

- Hiện tượng phản xạ ánh sáng còn xảy ra với các ề mặt nhẵn bóng khác

- Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng, quy ước:

+ G: gương phẳng

+ SI: tia sáng chiếu vào gương

+ IR: tia sáng bị gương hắt lại

+ I: giao điểm của tia sáng tới và gương

+ IN (pháp tuyến): đường thẳng vuông góc với gương tại I

+ Mặt phẳng tới: mặt phẳng chưa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

+ Góc tới : góc tạo bởi tia sáng và pháp tuyến tại điểm tới

+ Góc phản xạ : góc tạo bởi tai sáng phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới.

 

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close