Tính chất ảnh của vật qua gương phẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TÍNH CHẤT ẢNH CỦA VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG

I. Lí thuyết

Tính chất ảnh của vật qua gương phẳng:

+ Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật

+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh đó đến gương (ảnh và vật đối xứng nhau qua gương).

II. Ví dụ minh họa

Thí nghiệm:

- Dụng cụ thí nghiệm:

+ Một tấm kính mỏng, phẳng để thay thế cho gương phẳng

+ Hai cây nến giống nhau

+ Thước đo có ĐCNN tới milimet, tờ giấy trắng.

+ Một giá đỡ tấm kính, hai giá đỡ nến.

- Tiến hành thí nghiệm

 

+ Đặt cây nến trước 1 tấm kính (không đặt sát vào kính) và thắp sáng.

+ Di chuyển cây nến 2 ra phía sau tấm kính đến đúng vị trí ảnh của cây nến 1 (sao cho ảnh ngọn lửa của cây nến 1 nằm ở ngọn của cây nến 2)

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close