Đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

ĐO TỐC ĐỘ DÙNG ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY

I. Lí thuyết

1. Dụng cụ đo

- Đồng hồ bấm giây 

2. Cách đo

* Có hai cách đo:

- Cách 1: Chọn quãng đường s trước, đo thời gian t sau.

- Cách 2: Chọn thời gian t trước, đo quãng đường s sau.

* Các bước đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây trong phòng thực hành:

+ Bước 1: Dùng thước đo độ dài của quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích

+ Bước 2: Dùng đồng hồ bấm giây, đo thời gian t từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát cho đến khi tới vạch đích.

+ Bước 3: Thực hiện các phép đo 3 lần để lấy giá trị trung bình

+ Bước 4: Lập bảng ghi kết đo, tính giá trị trung bình quãng đường và thời gian trong 3 lần đo, sau đó tính tốc độ

Sử dụng công thức v=s/t tính tốc độ

=> Nhận xét kết quả đo.

II. Ví dụ minh họa

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close