Chế tạo nam châm điện đơn giản

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

CHẾ TẠO NAM CHÂM ĐIỆN ĐƠN GIẢN

I. Lí thuyết

- Dùng một đoạn dây đồng quấn xung quanh một ống nhựa, luồn vào trong ống một chiếc đinh sắt dài, nối hai đầu dây với nguồn điện (pin) qua một công tắc điện.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close