Nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là gì? Cách đọc tên nguyên tố như thế nào?

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân

Ví dụ:

 

Cách đọc tên nguyên tố như thế nào?

Mỗi nguyên tố đều có tên gọi riêng

Cách nguyên tố được kí hiệu như thế nào?

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một kí hiệu riêng, được gọi là kí hiệu hóa học của nguyên tố

Ví dụ: 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close