Định luật phản xạ ánh sáng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I. Lí thuyết

- Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc phản xạ bằng góc tới: i = i’

II. Ví dụ minh họa

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close