Nguồn âm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

NGUỒN ÂM

I. Lí thuyết

- Nguồn âm là nguồn phát ra âm, các nguồn âm đều dao động

II. Ví dụ minh họa

- Ví dụ về nguồn âm: âm thanh phát ra từ trống, dây đàn, cây sáo, âm thoa

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close