Phản xạ và phản xạ khuếch tán

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

PHẢN XẠ VÀ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN

I. Lí thuyết

- Khi mặt phản xạ nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo một hướng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ (hay còn gọi là phản xạ gương).

- Khi mặt phản xạ không nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo mọi hướng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ khuếch tán (hay còn gọi là tán xạ).

- Khi có phản xạ, ta có thể nhìn thấy ảnh của vật

- Khi có phản xạ khuếch tán, ta không nhìn thấy ảnh của vật

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close