Từ phổ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TỪ PHỔ

I. Lí thuyết

Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam châm gọi là từ phổ

II. Ví dụ minh họa

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close