Đơn vị đo tốc độ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

ĐƠN VỊ ĐO TỐC ĐỘ

I. Lí thuyết

- Vì \(v = \frac{s}{t}\) nên đơn vị đo tốc độ phụ thuộc vào đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thời gian.

Đơn vị đo độ dài

Mét (m)

Kilômét (km)

Đơn vị đo thời gian

Giây (s)

Giờ (h)

Đơn vị đo tốc độ

Mét trên giây (m/s)

Kilômét trên giờ (km/h)

II. Ví dụ minh họa

- 1 m/s = 3,6 km/h

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close