Tốc độ và an toàn giao thông

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

TỐC ĐỘ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Lí thuyết

Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close