Khái niệm liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị là gì? Đặc điểm của hợp chất có chứa liên kết cộng hóa trị?

Liên kết cộng hóa trị là gì?

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo thành bởi một hoặc nhiều đôi electron dùng chung giữa hai nguyên tử.

Đặc điểm của hợp chất có chứa liên kết cộng hóa trị?

Trong điều kiện thường, các chất cộng hóa trị có ở cả ba thể: thể rắn, thể lỏng, thể khí.

Có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp.

Nhiều chất cộng hóa trị không dẫn điện

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close