Sinh sản vô tính ở sinh vật

Sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà cơ thể con được hình thành chỉ từ cơ thể mẹ, mang đặc điểm giống mẹ, không có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái.

Sinh sản vô tính ở thực vật

Thực vật sinh sản vô tính nhờ 2 hình thức: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng bào tử.

  • Sinh sản sinh dưỡng: là chủ yếu. Cơ thể mới được hình thành từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ.

    Ví dụ: Sinh sản từ rễ ở cây khoai lang, sinh sản từ lá ở cây lá bỏng.

Sinh sản vô tính ở động vật

Các loài động vật sinh sản vô tính theo 3 hình thức: nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

Vai trò của sinh sản vô tính ở sinh vật

  • Duy trì được tính trạng tốt ở sinh vật phục vụ con người.

  • Tạo giống sạch bệnh.

  • Khôi phục giống cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng hay bị thoái hóa. 

  • Nhân nhanh giống cây trồng, góp phần hạ thấp giá thành.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close