Lý thuyết một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao muốn cất giữ các loại hạt được lâu dài lại phải phơi khô mà không để ẩm?

I. Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hô hấp tế bào:

1. Nước:

Nước là dung môi và môi trường cho các phản ứng hô hấp xảy ra. Vì vậy, nước là yếu tố liên quan trực tiếp tới hô hấp của tế bào.

2. Nồng độ khí oxygen:

Oxygen là nguyên liệu của hô hấp tế bào. Nếu nồng độ oxygen giảm xuống dưới 5% thì cường độ hô hấp giảm.

3. Nồng độ khí carbon dioxide:

Nồng độ carbon dioxide môi trường từ 3% đến 5% gây ức chế hô hấp. 

4. Nhiệt độ:

Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng đến hô hấp tế bào. VD: nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C ở người khiến hô hấp tế bào gặp khó khăn.

II. Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào vào thực tiễn:

1. Vấn đề bảo quản nông sản:

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ. Do đó, để bảo quản nông sản, cần đưa cường độ hô hấp về mức tối thiểu dựa vào việc điều chỉnh các yếu tố môi trường.

2. Các biện pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch:

 Sơ đồ tư duy Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào:

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close