Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Vũ Khoan Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Khoan ?

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Nam

Câu 2 :

Vũ Khoan sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1935

 • B

  1936

 • C

  1936

 • D

  1937

Câu 3 :

Vũ Khoan đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy nhà nước?

 • A

  Thứ trưởng Bộ ngoại giao

 • B

  Bộ trưởng Bộ Thương mại.

 • C

  Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • D

  Cả 3 phương án trên

Câu 4 :

Vũ Khoan hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực nào?

 • A

  Ngoại giao.

 • B

  Nghệ thuật.

 • C

  Quốc phòng.

 • D

  Tất cả đều sai.

Câu 5 :

Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?

 • A

  Phiên dịch.

 • B

  Thông tin tuyên truyền.

 • C

  Lễ tân.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối hai cột sao cho phù hợp.

1. 1990

2. 2000

3. 2002

a. Thứ trưởng Bộ ngoại giao

b. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam.

c. Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Câu 7 :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng gì?

 • A

  Huân chương Độc lập hạng Nhất

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • C

  Hai Huân chương Lao động hạng Nhì

 • D

  Đáp án A và C

Câu 8 :

Đâu là sáng tác của Vũ Khoan?

 • A

  Bàn về đọc sách.

 • B

  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

   

 • C

  Tiếng nói của văn nghệ.

 • D

  Bài toán dân số.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Khoan ?

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan quê quán ở Hà Nội.

Câu 2 :

Vũ Khoan sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1935

 • B

  1936

 • C

  1936

 • D

  1937

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan sinh năm 1937

Câu 3 :

Vũ Khoan đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy nhà nước?

 • A

  Thứ trưởng Bộ ngoại giao

 • B

  Bộ trưởng Bộ Thương mại.

 • C

  Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Vũ Khoan giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước:
+ Năm 1990, ông làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
+ Từ 28 tháng 1 năm 2000 đến ngày 8 tháng 8 năm 2002 ông làm Bộ trưởng Bộ Thương mại.
+ Ông là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006.

Câu 4 :

Vũ Khoan hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực nào?

 • A

  Ngoại giao.

 • B

  Nghệ thuật.

 • C

  Quốc phòng.

 • D

  Tất cả đều sai.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan được biết đến là một nhà chính trị và ngoại giao xuất sắc của Việt Nam.

Câu 5 :

Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?

 • A

  Phiên dịch.

 • B

  Thông tin tuyên truyền.

 • C

  Lễ tân.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông từng bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia từ 1956 với công việc phiên dịch.

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối hai cột sao cho phù hợp.

1. 1990

2. 2000

3. 2002

a. Thứ trưởng Bộ ngoại giao

b. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam.

c. Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Đáp án

1. 1990

a. Thứ trưởng Bộ ngoại giao

2. 2000

c. Bộ trưởng Bộ Thương mại.

3. 2002

b. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam.

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan từng giữ nhiều chức vụ quan trọng:
   + Năm 1990, ông làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
   + Từ 28 tháng 1 năm 2000 đến ngày 8 tháng 8 năm 2002 ông làm Bộ trưởng Bộ Thương mại.
   + Ông là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006.

Đáp án: 1 – a; 2 – c; 3- b.

Câu 7 :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng gì?

 • A

  Huân chương Độc lập hạng Nhất

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • C

  Hai Huân chương Lao động hạng Nhì

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Với rất nhiều những đóng góp của mình cho nền ngoại giao quốc gia, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai Huân chương Lao động hạng Nhì.

Câu 8 :

Đâu là sáng tác của Vũ Khoan?

 • A

  Bàn về đọc sách.

 • B

  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

   

 • C

  Tiếng nói của văn nghệ.

 • D

  Bài toán dân số.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là tác phẩm Vũ Khoan viết nhân dịp đất nước chào đón thiên niên kỉ mới.

close