Trắc nghiệm Phân tích chi tiết đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật Mã Giám Sinh hiện lên với vai trò gì?

 • A

  Là một kẻ buôn người

 • B

  Là một trang anh hùng

 • C

  Là một người si tình

 • D

  Cả A và C

Câu 2 :

Mã Giám Sinh được miêu tả trong bài là con người như thế nào?

 • A

  Tính cách bản chất con buôn lọc lõi, trắng trợn, xấu xa được bộc lộ

 • B

  Cử chỉ, hành động, lời nói của tên buôn người

 • C

  Sự giả dối từ lí lịch, cho tới lý do mua Kiều, thậm chí còn cò kè bớt xén thể hiện bản chất bất nhân

 • D

  Cả A và C

Câu 3 :

Nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích được khắc họa như thế nào?

 • A

  Cuộc đời Thúy Kiều cô gái tài hoa bạc mệnh, chuỗi những ngày đau đớn

 • B

  Hình ảnh Thúy Kiều hiện lên tiều tụy, tội nghiệp, bước đi đẫm lệ, trong lòng đầy đau đớn

 • C

  Nỗi đau bị hạ thấp, bị chà đạp, nỗi đau gia đình gặp nạn, nỗi lo lắng cho số phận của mình sắp tới

 • D

  Cả B và C

Câu 4 :

Tấm lòng nhân đạo của tác giả được thể hiện như thế nào trong bài?

 • A

  Thương xót, cảm thông trước số phận nhỏ nhoi của con người, giá trị con người bị chà đạp

 • B

  Vạch trần thực trạng của xã hội đồng tiền đổi trắng thay đen

 • C

  Tố cáo bọn buôn người bất nhân, hám lợi

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 5 :

Hai từ “cò kè” thể hiện bản chất gì của Mã Giám Sinh?

 • A

  Thoải mái

 • B

  Hung hăng

 • C

  Tính toán, chi ly

 • D

  Sở khanh

Câu 6 :

Nhận định nào đúng và đầy đủ nhất những thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong những câu thơ sau?

Ngại ngùng dợn gió e sương,

Ngừng hoa bóng thẹn trông gương mặt dày.

Mối càng vén tóc bắt tay

Nét buồn như cúc điệu gầy như mai.

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  Dùng vật nói người

 • C

  So sánh

 • D

  Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7 :

Qua quyết định bán mình để giúp gia đình, ta thấy Kiều là người như thế nào?

 • A

  Bản lĩnh

 • B

   Mạnh mẽ, cương quyết

 • C

  Hiếu thảo, tình nghĩa

 • D

  Cố chấp, cạn nghĩ

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật độc đáo, đặc sắc nhất của đoạn trích thể hiện qua việc miêu tả ngoại hình, cử chỉ, ngôn ngữ đối thoại khắc họa tính cách nhân vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật Mã Giám Sinh hiện lên với vai trò gì?

 • A

  Là một kẻ buôn người

 • B

  Là một trang anh hùng

 • C

  Là một người si tình

 • D

  Cả A và C

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại bản chất nhân vật

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Mã Giám Sinh hiện lên là một kẻ buôn người

Câu 2 :

Mã Giám Sinh được miêu tả trong bài là con người như thế nào?

 • A

  Tính cách bản chất con buôn lọc lõi, trắng trợn, xấu xa được bộc lộ

 • B

  Cử chỉ, hành động, lời nói của tên buôn người

 • C

  Sự giả dối từ lí lịch, cho tới lý do mua Kiều, thậm chí còn cò kè bớt xén thể hiện bản chất bất nhân

 • D

  Cả A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại luận điểm phần thân bài

Lời giải chi tiết :

Mã Giám Sinh được miêu tả trong bài là người trắng trợn, giả dối

Câu 3 :

Nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích được khắc họa như thế nào?

 • A

  Cuộc đời Thúy Kiều cô gái tài hoa bạc mệnh, chuỗi những ngày đau đớn

 • B

  Hình ảnh Thúy Kiều hiện lên tiều tụy, tội nghiệp, bước đi đẫm lệ, trong lòng đầy đau đớn

 • C

  Nỗi đau bị hạ thấp, bị chà đạp, nỗi đau gia đình gặp nạn, nỗi lo lắng cho số phận của mình sắp tới

 • D

  Cả B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kiều hiện lên với sự tội nghiệp của cô gái bị hạ thấp như một món hàng.

Câu 4 :

Tấm lòng nhân đạo của tác giả được thể hiện như thế nào trong bài?

 • A

  Thương xót, cảm thông trước số phận nhỏ nhoi của con người, giá trị con người bị chà đạp

 • B

  Vạch trần thực trạng của xã hội đồng tiền đổi trắng thay đen

 • C

  Tố cáo bọn buôn người bất nhân, hám lợi

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức thế nào là giá trị nhân đạo

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều nói về giá trị nhân đạo của bài

Câu 5 :

Hai từ “cò kè” thể hiện bản chất gì của Mã Giám Sinh?

 • A

  Thoải mái

 • B

  Hung hăng

 • C

  Tính toán, chi ly

 • D

  Sở khanh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hai từ “cò kè” thể hiện bản chất tính toán, chi ly của kẻ buôn người

Câu 6 :

Nhận định nào đúng và đầy đủ nhất những thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong những câu thơ sau?

Ngại ngùng dợn gió e sương,

Ngừng hoa bóng thẹn trông gương mặt dày.

Mối càng vén tóc bắt tay

Nét buồn như cúc điệu gầy như mai.

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  Dùng vật nói người

 • C

  So sánh

 • D

  Cả 3 ý trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả dã sử dụng rất nhiều biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ này như ẩn dụ, lấy vật nói người, mượn cảnh vật thiên nhiên xung quanh để nói lên tâm trạng của Thúy Kiều.

Câu 7 :

Qua quyết định bán mình để giúp gia đình, ta thấy Kiều là người như thế nào?

 • A

  Bản lĩnh

 • B

   Mạnh mẽ, cương quyết

 • C

  Hiếu thảo, tình nghĩa

 • D

  Cố chấp, cạn nghĩ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án thích hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Qua quyết định bán mình để giúp gia đình, ta thấy Kiều là người hiếu thảo, tình nghĩa.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật độc đáo, đặc sắc nhất của đoạn trích thể hiện qua việc miêu tả ngoại hình, cử chỉ, ngôn ngữ đối thoại khắc họa tính cách nhân vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

close