Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Thiệu Hưng – Trung Quốc

 • B

  An Huy – Trung Quốc

 • C

  Thượng Hải – Trung Quốc

 • D

  Trường An – Trung Quốc

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chu Quang Tiềm vừa là nhà mĩ học vừa là nhà lí luận học nổi tiếng. Đúng hay
sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Đâu không phải là sáng tác của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Tâm lí học văn nghệ

 • B

  Tiếng nói của văn nghệ

 • C

  Bàn về thơ

 • D

  Bàn về đọc sách

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Những tác phẩm, tập sách của Chu Quang Tiềm là nguồn tài liệu phong phú,
mang trong đó văn phong trong sáng và có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với thế giới học
thuật và tâm linh”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

“Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng
vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng,…”

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng sinh động

 • C

  Có tính thuyết phục sâu sắc

 • D

  Cả 3 phương án trên

Câu 6 :

Chu Quang Tiềm thường viết về thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ ca

 • C

  Báo chí

 • D

  Chính luận

Câu 7 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Thiệu Hưng – Trung Quốc

 • B

  An Huy – Trung Quốc

 • C

  Thượng Hải – Trung Quốc

 • D

  Trường An – Trung Quốc

Câu 8 :

Chu Quang Tiềm sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1897

 • B

  1898

 • C

  1899

 • D

  1900

Câu 9 :

Tác giả Chu Quang Tiềm tên khai sinh là gì?

 • A

  Chu Chương Thọ

 • B

  Bạch Thọ Di

 • C

  Tự Mạnh Thực

 • D

  Tào Ngu

Câu 10 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Chu Quang Tiềm?

 • A

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • B

  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • C

  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị

 • D

  Ông là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Thiệu Hưng – Trung Quốc

 • B

  An Huy – Trung Quốc

 • C

  Thượng Hải – Trung Quốc

 • D

  Trường An – Trung Quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm quê ở Đông Thành - An Huy -Trung Quốc

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chu Quang Tiềm vừa là nhà mĩ học vừa là nhà lí luận học nổi tiếng. Đúng hay
sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm vừa là nhà mĩ học vừa là nhà lí luận học nổi tiếng.

Đáp án đúng là: A

Câu 3 :

Đâu không phải là sáng tác của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Tâm lí học văn nghệ

 • B

  Tiếng nói của văn nghệ

 • C

  Bàn về thơ

 • D

  Bàn về đọc sách

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Một số tác phẩm tiêu biểu của Chu Quang Tiềm như: “Tâm lí học văn nghệ”,
“Bàn về thơ”, “Bàn về đọc sách”,…

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Những tác phẩm, tập sách của Chu Quang Tiềm là nguồn tài liệu phong phú,
mang trong đó văn phong trong sáng và có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với thế giới học
thuật và tâm linh”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Những tác phẩm, tập sách của Chu Quang Tiềm là nguồn tài liệu phong phú, mang
trong đó văn phong trong sáng và có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với thế giới học
thuật và văn nghệ.
Đáp án: B

Câu 5 :

“Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng
vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng,…”

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng sinh động

 • C

  Có tính thuyết phục sâu sắc

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy
đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc.

Câu 6 :

Chu Quang Tiềm thường viết về thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ ca

 • C

  Báo chí

 • D

  Chính luận

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn
đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục
sâu sắc.

Câu 7 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A

  Thiệu Hưng – Trung Quốc

 • B

  An Huy – Trung Quốc

 • C

  Thượng Hải – Trung Quốc

 • D

  Trường An – Trung Quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm quê ở Đông Thành - An Huy -Trung Quốc

Câu 8 :

Chu Quang Tiềm sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1897

 • B

  1898

 • C

  1899

 • D

  1900

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm (1897-1986)

Câu 9 :

Tác giả Chu Quang Tiềm tên khai sinh là gì?

 • A

  Chu Chương Thọ

 • B

  Bạch Thọ Di

 • C

  Tự Mạnh Thực

 • D

  Tào Ngu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm tên khai sinh là Tự Mạnh Thực.

Câu 10 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Chu Quang Tiềm?

 • A

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự

 • B

  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • C

  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị

 • D

  Ông là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng.

close