Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Bếp lửa Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:

“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,

Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

(Bếp lửa, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích trên được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A.
  Khi tác giả đang tham gia chống Pháp
 • B.
  Khi tác giả xung phong vào tuyến đường Trường Sơn chống Mỹ
 • C.
  Khi tác giả đang du học ở Liên Xô
 • D.
  Khi hòa bình lặp lại, tác giả về thăm quê
Câu 1.2

Khi giặc đốt làng, bà dặn cháu “chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên”, phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ trong lời dặn của bà?

 • A.
  Phương châm về chất
 • B.
  Phương châm về lượng
 • C.
  Phương châm cách thức
 • D.
  Phương châm quan hệ
Câu 1.3

Đâu là thành ngữ trong đoạn trích trên?

 • A.
  Cháy tàn cháy rụi
 • B.
  Trở về lầm lụi
 • C.
  Túp lều tranh
 • D.
  Kể này kể nọ
Câu 1.4

Xét theo cấu tạo, từ “đinh ninh” thuộc loại từ?

 • A.
  Từ đơn
 • B.
  Từ ghép
 • C.
  Từ láy
 • D.
  Từ đặc biệt
Câu 1.5

Đoạn thơ thể hiện phẩm chất gì của người bà?

 • A.
  Hình ảnh người bà chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh.
 • B.
  Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nơi chiến trinh lửa đạn.
 • C.
  hình ảnh người phụ nữ yêu thương con cháu hết mực.
 • D.
  Đáp án A và C
Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi,

Nhóm nồi xôi gạo mới, sẻ chung vui,

Nhóm dậy cả những tấm tình tuổi nhỏ

Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!”

(Bếp lửa, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Chính Hữu
 • B.
  Bằng Việt
 • C.
  Tố Hữu
 • D.
  Nguyễn Duy
Câu 2.2

Cụm từ “biết mấy nắng mưa” trong câu thơ đầu đoạn ẩn dụ cho điều gì?

 • A.
  Sự thay đổi thất thường của thời tiết
 • B.
  Những vất vả mà cuộc đời người bà trải qua
 • C.
  Tình yêu thương bao la mà bà dành cho cháu
 • D.
  Cả ba phương án trên
Câu 2.3

Các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên?

 • A.
  Nhân hóa, so sánh
 • B.
  Ẩn dụ, điệp từ, liệt kê
 • C.
  Hoán dụ, so sánh
 • D.
  So sánh, điệp từ
Câu 2.4

Xét theo câu tạo, câu thơ “Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!” thuộc kiểu câu nào thực hiện hành động nói gì?

 • A.
  Thần thuật – thông báo.
 • B.
  Cầu khiến – van xin.
 • C.
  Cảm thán – bộc lộ cảm xúc.
 • D.
  Nghi vấn – bộc lộ cảm xúc.
Câu 2.5

Trong chương trinh Ngữ văn THCS, em cũng đã học một bài thơ rất hay nói về tình cảm bà cháu. Đó là bài thơ nào?

 • A.
  Lượm – Tố Hữu
 • B.
  Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh
 • C.
  Quê hương – Tế Hanh
 • D.
  Ánh trăng – Nguyễn Duy
Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏị,

Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

 • A.
  Tự sự
 • B.
  Miêu tả
 • C.
  Biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh
Câu 3.2

Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong ba câu thơ đầu?

 • A.
  Nhân hóa, so sánh
 • B.
  Ẩn dụ, điệp ngữ
 • C.
  Hoán dụ, so sánh
 • D.
  So sánh, điệp từ
Câu 3.3

Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào?

 • A.
  Đồng chí
 • B.
  Đoàn thuyền đánh cá
 • C.
  Bếp lửa
 • D.
  Ánh trăng
Câu 3.4

“Năm ấy” được nhắc tới trong đoạn thơ là năm bao nhiêu?

 • A.
  1940
 • B.
  1945
 • C.
  1950
 • D.
  1955
Câu 3.5

Xét theo mục đích nói, câu “Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay” thuộc kiểu câu nào?

 • A.
  Thần thuật
 • B.
  Cầu khiến
 • C.
  Cảm thán
 • D.
  Nghi vấn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:

“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,

Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

(Bếp lửa, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích trên được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A.
  Khi tác giả đang tham gia chống Pháp
 • B.
  Khi tác giả xung phong vào tuyến đường Trường Sơn chống Mỹ
 • C.
  Khi tác giả đang du học ở Liên Xô
 • D.
  Khi hòa bình lặp lại, tác giả về thăm quê

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên được sáng tác khi tác giả đang du học ở Liên Xô.

Câu 1.2

Khi giặc đốt làng, bà dặn cháu “chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên”, phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ trong lời dặn của bà?

 • A.
  Phương châm về chất
 • B.
  Phương châm về lượng
 • C.
  Phương châm cách thức
 • D.
  Phương châm quan hệ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu nói của bà vi phạm phương châm về chất (dặn cháu nói không đúng sự thật) nhằm để các con yên lòng nơi chiến khu.

Câu 1.3

Đâu là thành ngữ trong đoạn trích trên?

 • A.
  Cháy tàn cháy rụi
 • B.
  Trở về lầm lụi
 • C.
  Túp lều tranh
 • D.
  Kể này kể nọ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ “cháy tàn cháy rụi” đem đến cảm nhận về hình ảnh làng quê hoang tàn trong khói lửa của chiến tranh.

Câu 1.4

Xét theo cấu tạo, từ “đinh ninh” thuộc loại từ?

 • A.
  Từ đơn
 • B.
  Từ ghép
 • C.
  Từ láy
 • D.
  Từ đặc biệt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ “đinh ninh” thuộc kiểu từ láy.

Câu 1.5

Đoạn thơ thể hiện phẩm chất gì của người bà?

 • A.
  Hình ảnh người bà chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh.
 • B.
  Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nơi chiến trinh lửa đạn.
 • C.
  hình ảnh người phụ nữ yêu thương con cháu hết mực.
 • D.
  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ đã khắc họa hình ảnh người bà yêu thương con cháu, chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh.

Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi,

Nhóm nồi xôi gạo mới, sẻ chung vui,

Nhóm dậy cả những tấm tình tuổi nhỏ

Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!”

(Bếp lửa, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Chính Hữu
 • B.
  Bằng Việt
 • C.
  Tố Hữu
 • D.
  Nguyễn Duy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bằng Việt là tác giả của văn bản Bếp lửa.

Câu 2.2

Cụm từ “biết mấy nắng mưa” trong câu thơ đầu đoạn ẩn dụ cho điều gì?

 • A.
  Sự thay đổi thất thường của thời tiết
 • B.
  Những vất vả mà cuộc đời người bà trải qua
 • C.
  Tình yêu thương bao la mà bà dành cho cháu
 • D.
  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cụm từ “biết mấy nắng mưa” trong câu thơ đầu đoạn ẩn dụ cho những vất vả mà cuộc đời người bà trải qua.

Câu 2.3

Các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên?

 • A.
  Nhân hóa, so sánh
 • B.
  Ẩn dụ, điệp từ, liệt kê
 • C.
  Hoán dụ, so sánh
 • D.
  So sánh, điệp từ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Biện pháp tu từ:

+ Ẩn dụ: “biết mấy nắng mưa” chỉ những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của cuộc đời bà.

+ Điệp từ: “nhóm”

+ Liệt kê: niềm yêu thương, khoai sắn, nồi xôi, tâm tình tuổi nhỏ

Câu 2.4

Xét theo câu tạo, câu thơ “Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!” thuộc kiểu câu nào thực hiện hành động nói gì?

 • A.
  Thần thuật – thông báo.
 • B.
  Cầu khiến – van xin.
 • C.
  Cảm thán – bộc lộ cảm xúc.
 • D.
  Nghi vấn – bộc lộ cảm xúc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu trên thuộc kiểu câu nghi vấn và dùng để bộc lộ cảm xúc.

Câu 2.5

Trong chương trinh Ngữ văn THCS, em cũng đã học một bài thơ rất hay nói về tình cảm bà cháu. Đó là bài thơ nào?

 • A.
  Lượm – Tố Hữu
 • B.
  Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh
 • C.
  Quê hương – Tế Hanh
 • D.
  Ánh trăng – Nguyễn Duy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh cũng viết về tình bà cháu.

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏị,

Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

 • A.
  Tự sự
 • B.
  Miêu tả
 • C.
  Biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Câu 3.2

Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong ba câu thơ đầu?

 • A.
  Nhân hóa, so sánh
 • B.
  Ẩn dụ, điệp ngữ
 • C.
  Hoán dụ, so sánh
 • D.
  So sánh, điệp từ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ:

- Ẩn dụ: “nắng mưa” ẩn dụ cho những vất vả của đời bà.

- Điệp ngữ: “một bếp lửa”.

Câu 3.3

Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào?

 • A.
  Đồng chí
 • B.
  Đoàn thuyền đánh cá
 • C.
  Bếp lửa
 • D.
  Ánh trăng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên được trích từ văn bản “Bếp lửa”.

Câu 3.4

“Năm ấy” được nhắc tới trong đoạn thơ là năm bao nhiêu?

 • A.
  1940
 • B.
  1945
 • C.
  1950
 • D.
  1955

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Năm ấy” là năm 1945 khi nạn đói hoành hành khiến dân tộc ta khốn khổ.

Câu 3.5

Xét theo mục đích nói, câu “Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay” thuộc kiểu câu nào?

 • A.
  Thần thuật
 • B.
  Cầu khiến
 • C.
  Cảm thán
 • D.
  Nghi vấn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên thuộc kiểu câu trần thuật.

close