Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể loại nào?

 • A

  Hồi kí

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tùy bút

Câu 2 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có mấy nhân vật?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Câu 3 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có nhân vật chính là ai?

 • A

  Ông họa sĩ

 • B

  Cô kĩ sư

 • C

  Bác lái xe

 • D

  Anh thanh niên

Câu 4 :

Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả tham gia chiến đấu

 • B

  Khi tác giả về thăm quê

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả 

 • D

  Khi tác giả đi du học

Câu 5 :

Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người phụ nữ

 • D

  Người lao động

Câu 6 :

Ngôi kể trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa?

 • A

  Bác lái xe

 • B

  Người kể giấu mặt

 • C

  Ông họa sĩ

 • D

  Anh thanh niên

Câu 7 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa chủ yếu được kể qua cái nhìn của ai?

 • A

  Tác giả

 • B

  Anh thanh niên

 • C

  Ông họa sĩ già

 • D

  Cô gái

Câu 8 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp của người lao động

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện ý nghĩa của công việc thầm lặng

Câu 9 :

Văn bản Lặng lẽ Sa Pa sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên v

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Tạo dựng mâu thuẫn truyện đầy kịch tính

 • D

  Lời văn đầy chất thơ

Câu 11 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nhan đề của tác phẩm nói lên ý nghĩa gì?

Ca ngợi sự cống hiến thầm lặng

Tinh thần chiến đấu dũng cảm

Gợi ra vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa

Ca ngợi người lao động hết lòng vì công việc

Sự hi sinh của người lao động

Sa Pa có giá trị kinh tế vững mạnh

Sa Pa có giá trị kinh tế vững mạnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể loại nào?

 • A

  Hồi kí

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể truyện ngắn

Câu 2 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có mấy nhân vật?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có 4 nhân vật: ông họa sĩ, bác lái xe, cô kĩ sư, anh thanh niên.

Câu 3 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có nhân vật chính là ai?

 • A

  Ông họa sĩ

 • B

  Cô kĩ sư

 • C

  Bác lái xe

 • D

  Anh thanh niên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhân vật chính là một nhân vật đóng vai trò trung tâm, xuyên suốt, chủ đạo trong một tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa có nhân vật chính là anh thanh niên

Câu 4 :

Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả tham gia chiến đấu

 • B

  Khi tác giả về thăm quê

 • C

  Trong chuyến đi thực tế của tác giả 

 • D

  Khi tác giả đi du học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời trong chuyến đi thực tế của tác giả lên Lào Cai

Câu 5 :

Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người phụ nữ

 • D

  Người lao động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn viết về đề tài người lao động

Câu 6 :

Ngôi kể trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa?

 • A

  Bác lái xe

 • B

  Người kể giấu mặt

 • C

  Ông họa sĩ

 • D

  Anh thanh niên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là ngôi thứ ba (người kể giấu mặt)

Câu 7 :

Truyện Lặng lẽ Sa Pa chủ yếu được kể qua cái nhìn của ai?

 • A

  Tác giả

 • B

  Anh thanh niên

 • C

  Ông họa sĩ già

 • D

  Cô gái

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xét xem nhân vật nào thể hiện tư tưởng của tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông họa sĩ già là nhân vật thể hiện cái nhìn của tác giả trong truyện

Câu 8 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa?

 • A

  Thể hiện vẻ đẹp của người lao động

 • B

  Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện ý nghĩa của công việc thầm lặng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nói về khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

Câu 9 :

Văn bản Lặng lẽ Sa Pa sử dụng phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Tất cả các đáp án trên v

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản chủ yếu sử dụng kết hợp các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Tạo dựng mâu thuẫn truyện đầy kịch tính

 • D

  Lời văn đầy chất thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không có mâu thuẫn truyện.

Câu 11 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nhan đề của tác phẩm nói lên ý nghĩa gì?

Ca ngợi sự cống hiến thầm lặng

Tinh thần chiến đấu dũng cảm

Gợi ra vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa

Ca ngợi người lao động hết lòng vì công việc

Sự hi sinh của người lao động

Sa Pa có giá trị kinh tế vững mạnh

Sa Pa có giá trị kinh tế vững mạnh

Đáp án

Ca ngợi sự cống hiến thầm lặng

Gợi ra vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa

Ca ngợi người lao động hết lòng vì công việc

Sự hi sinh của người lao động

Lời giải chi tiết :

Nhan đề vừa ca ngợi vẻ đẹp của người lao động, đồng thời gợi rs vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa

close