Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Hình ảnh trung tâm của bài thơ là?

 • A

  Những chiếc xe

 • B

  Người lính

 • C

  Thiên nhiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Hai câu thơ “Không có kính, rồi xe không có đèn - Không có mui xe, thùng xe có xước” sử dụng biện pháp nghệ thuật?

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Liệt kê

 • D

  Nói quá

Câu 3 :

Câu thơ “Chỉ cần trong xe có một trái tim” sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A

  Nhân hóa và hoán dụ

 • B

  Nhân hóa và ẩn dụ

 • C

  Ẩn dụ và hoán dụ

 • D

  Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng nhất.
Đâu là động lực lớn nhất giúp người lính lái xe vượt qua gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ?

 • A

  Vì những người thân yêu ở quê hương đang chờ đợi

 • B

  Vì những lợi ích sau cuộc chiến

 • C

  Vì đồng bào miền Nam và khát khao thống nhất đất nước

 • D

  Vì chỉ thị của Nhà nước

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất
Tác giả Phạm Tiến Duật sáng tạo hình ảnh độc đáo - những chiếc xe không kính, nhằm mục đích gì?

 • A

  Làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung

 • B

  Làm nổi bật những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện vật chất, vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến

 • C

  Nhấn mạnh tội ác của giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước

 • D

  Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những người lính lái xe

Câu 6 :

Nhận định nào nói đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính?

 • A

  Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũng cảm

 • B

  Có những niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội

 • C

  Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 :

Hình tượng người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính được tác giả khắc họa qua những phương diện nào?

 • A

  Tư thế hiên ngang

 • B

  Tinh thần sôi nổi

 • C

  Tấm lòng vì miền Nam đáng quý

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 8 :

Hình ảnh những chiếc xe được tác giả miêu tả như thế nào?

 • A

  Trần trụi, chân thực

 • B

  Lãng mạn, thi vị

 • C

  Phóng đại, cường điệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Qua những hình ảnh những chiếc xe không kính ta thấy tác giả là người như thế nào?

 • A

  Có sự am hiểu về hiện thực đời sống chiến tranh

 • B

  Có sự gắn bó với đời sống chiến đấu nơi chiến trường lửa đạn

 • C

  Có tâm hồn trẻ trung, sôi nổi và tinh nghịch

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 10 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong những câu sau:

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái
- Bụi phun tóc trắng như người già
- Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời

 • A

  So sánh

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Nói quá

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Qua hình ảnh độc đáo những chiếc xe không kính, bài thơ khắc họa nổi bật hình ảnh người lính lái xe ở Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ, với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp nguy hiểm với ý chí giải phóng miền Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình ảnh trung tâm của bài thơ là?

 • A

  Những chiếc xe

 • B

  Người lính

 • C

  Thiên nhiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh trung tâm của bài thơ là hình ảnh người lính

Câu 2 :

Hai câu thơ “Không có kính, rồi xe không có đèn - Không có mui xe, thùng xe có xước” sử dụng biện pháp nghệ thuật?

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Liệt kê

 • D

  Nói quá

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp liệt kê

Câu 3 :

Câu thơ “Chỉ cần trong xe có một trái tim” sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A

  Nhân hóa và hoán dụ

 • B

  Nhân hóa và ẩn dụ

 • C

  Ẩn dụ và hoán dụ

 • D

  Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Câu thơ sử dụng phép hoán dụ và ẩn dụ ở hình ảnh “trái tim”

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng nhất.
Đâu là động lực lớn nhất giúp người lính lái xe vượt qua gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ?

 • A

  Vì những người thân yêu ở quê hương đang chờ đợi

 • B

  Vì những lợi ích sau cuộc chiến

 • C

  Vì đồng bào miền Nam và khát khao thống nhất đất nước

 • D

  Vì chỉ thị của Nhà nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vì đồng bào miền Nam và khát khao thống nhất đất nước là mục tiêu lớn nhất của người lính lái xe.

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất
Tác giả Phạm Tiến Duật sáng tạo hình ảnh độc đáo - những chiếc xe không kính, nhằm mục đích gì?

 • A

  Làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung

 • B

  Làm nổi bật những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện vật chất, vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến

 • C

  Nhấn mạnh tội ác của giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước

 • D

  Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những người lính lái xe

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác giả sáng tạo hình ảnh độc đáo - những chiếc xe không kính, nhằm mục đích lớn nhất là làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung

Câu 6 :

Nhận định nào nói đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính?

 • A

  Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũng cảm

 • B

  Có những niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội

 • C

  Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những người lính hiện lên với vẻ đẹp hiên ngang, phẩm chất dũng cảm và tinh thần vì đồng bào

Câu 7 :

Hình tượng người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính được tác giả khắc họa qua những phương diện nào?

 • A

  Tư thế hiên ngang

 • B

  Tinh thần sôi nổi

 • C

  Tấm lòng vì miền Nam đáng quý

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình tượng người lính được khắc họa trên nhiều phương diện.

Câu 8 :

Hình ảnh những chiếc xe được tác giả miêu tả như thế nào?

 • A

  Trần trụi, chân thực

 • B

  Lãng mạn, thi vị

 • C

  Phóng đại, cường điệu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh những chiếc xe được tác giả miêu tả một cách trần trụi và chân thực.

Câu 9 :

Qua những hình ảnh những chiếc xe không kính ta thấy tác giả là người như thế nào?

 • A

  Có sự am hiểu về hiện thực đời sống chiến tranh

 • B

  Có sự gắn bó với đời sống chiến đấu nơi chiến trường lửa đạn

 • C

  Có tâm hồn trẻ trung, sôi nổi và tinh nghịch

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ hình ảnh những chiếc xe và tâm lý của tác giả, các em chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh những chiếc xe đã cho thấy tác giả là người am hiểu, lạc quan và gắn bó với đời sống chiến đấu.

Câu 10 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong những câu sau:

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái
- Bụi phun tóc trắng như người già
- Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời

 • A

  So sánh

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Nói quá

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Biện pháp so sánh là biện pháp nổi bật

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Qua hình ảnh độc đáo những chiếc xe không kính, bài thơ khắc họa nổi bật hình ảnh người lính lái xe ở Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ, với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp nguy hiểm với ý chí giải phóng miền Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem kĩ nội dung toàn bài và xét nhận định xem đúng hay sai

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên là đúng

close